Співробітники - kafedra

Перейти до контакту

Співробітники

 
Співробітники

 
Мостбауер Галина Володимирівна
В 1984 р. закінчила з відзнакою Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа». В 1984-1985 рр. проходила інтернатуру в клінічній лікарні № 9 м. Києва. З 1985 р. по 1991 р. працювала лікарем терапевтичного відділення лікарні № 1 м. Києва. В 1991-1993 рр. навчалася в клінічній ординатурі за спеціальністю «Кардіологія» на кафедрі госпітальної терапії № 1 КМУ імені О.О.Богомольця. З 1993 р. – асистент кафедри госпітальної терапії №1 КМУ імені О.О.Богомольця. У 1998 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Імунні та вільнорадикальні процеси при гострому інфаркті міокарда з різним клінічним перебігом». З 2006 р. - доцент кафедри госпітальної терапії з курсом післядипломної підготовки з кардіології та ревматології НМУ імені О.О.Богомольця.
З 09.2016 - зав. кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ імені О.О.Богомольця.
Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Кардіологія». Автор понад 50 друкованих праць, 2 патентів. Проводить консультативну роботу в інфарктному відділенні №1 Олександрівської клінічної лікарні м. Києва. Сфера наукових інтересів: захворювання серцево-судинної системи, зокрема, гострий інфаркт міокарда.
 
 


Руденко Юлія Володимирівна
Професор кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, доктор медичних наук. Закінчила із відзнакою Волгоградський державний медичний інститут у 1987 році. У 1987-2004 роках працювала лікарем кардіологом та лікарем функціональної діагностики у НДІ кардіології ім. М.Д.Стражеска та Центральної міської лікарні м. Києва. З 2005 року – асистент кафедри госпітальної терапії №1 НМУ. З 2010 року доцент кафедри внутрішньої медицини №2. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Порушення перфузії міокарда після первинних коронарних втручань у хворих на гострий інфаркт міокарда з елевацією сегменту ST». Лікар – кардіолог вищої категорії. Автор 33 друкованих праць. Проводить консультативну роботу у відділенні рентген-ендоваскулярної хірургії Олександрівської клінічної лікарні. Сфера наукових інтересів: гострий коронарний синдром, функціональні методи дослідження в кардіології, ехокардіографія.
 

Прудкий Ігорь Васильович
Доцент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, кандидат медичних наук. Закінчив Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця в 1989 році. Захистив кандидатську дисертацію в 1997 році на тему „Використання суфану для лікування гострої лівошлуночкової недостатності у хворих на інфаркт міокарда”. Асистент кафедри: з 1992 по 1996 р.р., з 1996 року – доцент. Лікар – кардіолог вищої категорії. Проводить лікувально-консультативну робота в відділенні кардіологічної реанімації Олександрівської клінічної лікарні м. Києва. Науковий напрямок: невідкладна кардіологія.
 

Калініна Світлана Юхимівна
Доцент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, кандидат медичних наук. В 1983 р. закінчила Київський медичний інститут ім. О.О.Богомольця. З 1993 р. – асистент кафедри госпітальної терапії №1. З 2003 р. доцент кафедри госпітальної терапії з курсом післядипломної підготовки з кардіології та ревматології. У 1991р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Фармакологічний вплив фенкаролу та бікарфену на вміст біологічно активних речовин гістаміну та серотоніну у крові та тканинах при хронічних неспецифічних захворюваннях легенів». Вища лікарська категорія з гематології. Автор 57 друкованих праць, співавтор 3 монографій. Курує хворих в гематологічному відділенні №1 міського гематологічного центру клінічної лікарні №9.
Проводить консультативну роботу в офтальмонологічному відділенні клінічної лікарні №9 та лікарнях м. Києва. Сфера наукових інтересів: захворювання кровотворної системи, зокрема, множинна мієлома, хронічні лейкемії.
 
 
Карпович Лариса Георгіївна
Доцент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, кандидат медичних наук. Закінчила Київський медичний інститут у 1974 році. В 1985 році захистила кандидатську дисертацію за темою “Свертывающая и фибринолитическая активность эритроцитов у больных минимальной активностью ревматизма”, з 1992 р. — вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «Ревматологія». З 1993 р. — асистент кафедри госпітальної терапії № 1, з 2004 р. — доцент кафедри госпітальної терапії № 1, з 2006 р. — вчене звання доцента. Вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності ревматологія. Кількість друкованих робіт — 65. Коло наукових інтересів — ревматологія, нефрологія, коагулологія. Займається лікувально-консультативною роботою у відділеннях нефрології та ревматології, в кардіодиспансері Олександрівської лікарні. Виїзджає на консультації по санавіації МОЗ України як ревматолог.
 

Джус Марта Борисівна
Доцент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, кандидат медичних наук. У 1993 – закінчила з відзнакою лікувальний факультет Львівського медичного інституту. В 1993-1995 роках успішно навчалася в магістратурі на кафедрі шпитальної терапії ЛДМУ і захистила наукову роботу, в 1995р. присуджено науковий ступінь магістра медицини. У 1999 році захистила дисертацію на тему “Хвороба Рейтера: імунологічні механізми розвитку та критерії діагностики”
1997-1999 р.р. асистент кафедри шпитальної терапії Львівського державного медичного університету. З січня 2000 по травень 2001р. – асистент кафедри клінічної імунологіі ЛДМУ.
2001-2009 – асистент кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця.
З 2009 – по теперішній час – доцент кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.
1993-2001р.р. працювала на базі терапевтичного відділення Львівської Обласної клінічної лікарні, проводила консультативний прийом хворих імунологічного профілю на базі Львівського обласного діагностичного центру, вела у ревматологічному відділенні ЛОКЛ хворих з автоімунною патологією, надавала консультативну допомогу пацієнтам стаціонарних відділень ЛОКЛ.
3 2001 постійно проводить лікувальну та консультативну роботу на базі І ревматологічного відділення Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, та консультує по санавіації. Лікар вищої категорії зі спеціальності «ревматологія», атестована зі спеціальності «клінічна імунологія».
Джус М.Б. автор 26 наукових робіт, з них 1 монографія «Реактивні артрити» та Ілюстрований медичний словник Дорланда у 2-х томах
Наукові інтереси – артрологія, імунологія автоімунних станів в т.ч. дифузних захворювань сполучної тканини, васкуліти та васкулопатії.
 

Шевчук Михайло Іванович
Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ. Закінчив з відзнакою Київський медичний інститут у 1977 році. З 1977 по 1979 рр. навчався у клінічній ординатурі за спеціальністю «кардіологія» в Українському НДІ кардіології ім. акад. М.І. Стражеска.
Там же працював з 1979 по 1981 рр.
З 1981 по теперішній час працює на кафедрі внутрішньої медицини №2 НМУ ім. акад. О.О. Богомольця.
 

Лазарєв Павло Олександрович
Доцент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ, кандидат медичних наук, 1958 р.н.
У 1981 році – закінчив Кримський державний медичний інститут за спеціальністю “лікувальна справа”. З 1982 року – лікар-інтерн відділення кардіології Феодосійської міськлікарні. Працював дільничним лікарем.
У 1982 – 1985 р.р. – кардіолог реанімаційного блоку інтенсивної терапії Феодосійської міської лікарні. З 1986 р. по 1988 р.- клінічна ординатура з кардіології на кафедрі госпітальної терапії №1 НМУ імені О.О.Богомольця. 1989 р. – старший лаборант, а потім асистент кафедри внутрішніх хвороб №2. У 1994 р. – захистив кандидатську дисертацію “Застосування гемосорбції, плазмаферезу та стрептодекази в лікуванні хворих на нестабільну стенокардію”
Лазарев П.О у 1986 – 1996 р.р. працював у відділенні кардіологічної реанімації Жовтневої лікарні. З 1996 – по теперішній час – веде лікувальну роботу у другому інфарктному відділенні Олександрівської клінічної лікарні м. Киева. З 1989 – лікар вищої категорії. Автор 38 наукових робіт.
Учасник ліквідації наслідків землетрусу у Вірменії. Хоббі – гірськолижний спорт, авторська пісня.
 
 

 

 

 

Береза Наталія Володимирівна
Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ, кандидат медичних наук. У 1996 р. закінчила з відзнакою Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця. У 1996 – 1998 р.р. навчалась у магістратурі на кафедрі госпітальної терапії №1 НМУ. Одночасно з навчанням у магістратурі працювала лікарем-інтерном інфарктного відділення №1 та відділення хронічної коронарної патології Центральної міської клінічної лікарні м. Києва. 1998 – 2000 р.р. лікар–кардіолог швидкої та невідкладної медичної допомоги інфарктного відділення №1 ЦМКЛ. З 2000 р. по теперешній час – асистент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ. У 2003 році, після закінчення аспірантури, під керівництвом член-корреспондента АМН України, професора Амосової К.М. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Цитопротекторна терапія координаційними сполуками аденозинтрифосфату у комплексному лікуванні хворих на нейроциркуляторну дистонію та ішемічну хворобу серця” за фахом “кардіологія”. Автор та співавтор 20 друкованих праць та 1-го патенту на винахід з кардіології. Одночасно з викладанням на кафедрі виконує лікувальну роботу в 1-ому інфарктному відділенні Олександрівської клінічної лікарні м. Києва. Лікар першої категорії зі спеціальності “кардіологія”. Хоббі: подорожі.
 


Рокита Оксана Ігорівна
Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ, кандидат медичних наук. У 1997 році закінчила з відзнакою Львівський державний медичний університет. З 1998 працює лікарем кардіологом у відділенні реабілітації Олександрівської клінічної лікарні. Має вищу атестаційну категорію за спеціальністю «кардіологія». З 2002 по 2004 працювала за сумісництвом на 0,5 ставки асистента на кафедрі внутрішньої медицини №2 НМУ ім. О.О. Богомольця.
В 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Механізми виникнення, варіанти перебігу та прогноз ранньої постінфарктної стенокардії у хворих на гострий інфаркт міокарда”. Автор 7 друкованих робіт та 1 патенту.
З 2010 по теперішній час працює асистентом кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ імені О.О. Богомольця.
 


Царалунга Віра Миколаївна
Доцент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ, кандидат медичних наук. У 1993 році закінчила Національний медичний університет імени О.О.Богомольця. З 1995 по 1998 рік працювала лікарем-гематологом у відділенні гематології № 2 Київської міської клінічної лікарні № 25. З 1998р по 2004 р. працювала лікарем-терапевтом в поліклініці № 2 Подільського району м. Києва. З 2005 року працює асистентом кафедри внутрішньої медицини № 2, займається лікувальною роботою у відділенні гастроентерології Головного військово-медичного клінічного ордена Червоної Зірки центру «Головного віськового клінічного госпіталю» МО України. Категорія: вища категорія із спеціальності «кардіологія». Виконала дисертаційну роботу на тему „Анемії у хворих з хронічною серцевою недостатністю. 2 друковані праці.Карасевська Тетяна Анатоліївна
Доцент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ, кандидат медичних наук. У 2002 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».
З 2003 р. по 2005 р. працювала у терапевтичному відділенні «Лікарні для вчених НАМН України». У 2005 році вступила до аспірантури на базі ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України». Після проходження післядипломної освіти у 2006 році отримала спеціалізацію ревматолога. З 2006 по 2013 рік працювала науковим співробітником та за сумісництвом лікарем-ревматологом у відділі клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України».
У 2010 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Структурно-функціональний стан кісткової тканини у жінок, хворих на ревматоїдний артрит», за спеціальністю «Ревматологія». З 2011 року - перша кваліфікаційна категорія лікаря-ревматолога.
З 2013 року – асистент кафедри внутрішньої медицини №2. Виконує лікувальну роботу у першому ревматологічному відділенні.
Автор біля 20 друкованих наукових праць. Сфера наукових інтересів: стан кісткової тканини у ревматологічних хворих
 

 
 
Василенко Ольга Володимирівна
 
Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ. В 2010р закінчила Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця за спеціальністю « лікувальна справа» З 2013року асистент кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного унфверситету ім. О. О. Богомольця. Лікувальну роботу проводить у відділенні кардіологічної реанімації Олександрівської клінічної лікарні м. Києва. Наукові праці: співавтор 3 друкованих праць у наукових журналах.
 
 
 
Нішкумай Ольга Іванівна
Професор кафедри внутрішньої медицини №2, доктор медичних наук. Закінчила Луганський державний медичний університет в 1997 році. З 1999 р. працювала на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб ЛугДМУ на посаді асистента. У 1999 році захистила кандидатську дисертацію ”Клініко-патогенетичні особливості розвитку захворювань печінки у гірників глибоких вугільних шахт Донбаса і шляхи їхньої профілактики” шифр 14.01.02-внутрішні хвороби (науковий керівник д.мед.н., проф. Плоткін В.Я.). З 2003 по 2010 рр. по праціювала на посаді доцента кафедри пропедевтики внутрішньої медицини ДЗ «Луганський державний медичний університет». У 2011 захистила докторську дисертацію “Ішемічна хвороба серця та системний остеопороз в жінок у постменопаузальному періоді: клініко-патогенетичні особливості, діагностика, лікування” (наукові консультанти: д.мед.н., проф. Поворознюк В.В., д.мед.н., проф. Іванова Л.М.). З 2010 по 2014 рр. працювала доцентом, а з 09.06.2014 – професором кафедри внутрішньої медицини з основами кардіоревматології. Очолювала Луганський науково-медичний центр діагностики та лікування остеопорозу, обрана членом Правління Української Асоціації остеопорозу. З 01.10.2014 працює на посаді доцента кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця.
Має 148 друкованих робіт, є співавтором 2 методичних посібників, 3 монографій. Має вищу кваліфікаційну категорію з спеціальності «терапія», спеціалізацію з кардіології.
Сфера наукових інтересів – кардіологія, ревматологія.
 
 
 
Зайцева Оксана Євгенівна
Доцент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, кандидат медичних наук. Закінчила із відзнакою Донецький державний медичний інститут ім. М.Горького у 1986 році. У 1987-2004 роках працювала лікарем терапевтом терапевтичного відділення міської клінічної лікарні №1 та лікарем фізіотерапевтом у НДІ медичних проблем родини та «Університетської клініці» Донецького національного медичного університету ім. М.Горького. З 2005 року – асистент кафедри внутрішніх хвороб, загальної практики, сімейної медицини ДНМУ ім.М.Горького. З 2011 року доцент кафедри внутрішніх хвороб, загальної практики, сімейної медицини ДНМУ ім. М.Горького.
З 2014 року доцент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ ім. О.О.Богомольця. Захистила кандидатську дисертацію за темою « Використання гіпобаротерапii у комплексному лiкуваннi неспецифічних запальних захворювань матки та придаткiв у пацієнток із трубно-перитонеальним безпліддям» . Має вищу категорію з кардіології та терапії. Автор 63 друкованих праць. Проводить консультативну роботу у відділенні хронічної коронарної патології Олександрівської клінічної лікарні. Сфера наукових інтересів: хронічна ішемічна хвороба серця, метаболічний синдром, НАСГ, цироз печінки.
 
 
 
 
Глущенко Вікторія Юріївна
Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ, кандидат медичних наук. В 2000 році з відзнакою закінчила Луганський державний медичний університет за фахом «Лікувальна справа». З 2000 до 2001 року працювала на посаді інтерна та лікаря – терапевта токсикологічного відділення Луганської обласної клінічної лікарні та навчалася у магістратурі на кафедрі внутрішньої медицини Луганського державного медичного університету.
З серпня 2002 до серпня 2007 року працювала на посаді лікаря-токсиколога відділення токсикології та інтенсивної терапії Луганської обласної клінічної лікарні.
З серпня по жовтень 2007 року працювала асистентом кафедри Соціальної медицини та організації охорони здоров'я Луганського державного медичного університету. З жовтня 2007 року по серпень 2014 року працювала асистентом кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Луганського державного медичного університету. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-патогенетичні особливості хронічного безкам’яного холециститу в поєднанні із гіпертонічною хворобою у хворих молодого віку та оптимізація лікування» за спеціальністю «Терапія». Має 26 наукових друкованих праць, методичні рекомендації та 1 патент на корисну модель.
З серпня 2014 – асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ імені О.О. Богомольця. Клінічну роботу виконує на базі клініці пульмонології ГВМКЦ «ГВКГ».
 
 
Черняєва Катерина Ігорівна
У 2005 році закінчила з відзнакою Донецький медичний ліцей, в 2011 році закінчила Донецький національний медичний університет ім. М. Горького з відзнакою. З 2011 по 2013 рік навчалася в інтернатурі та магістратурі на кафедрі внутрішніх хвороб, загальної практики - сімейної медицини УНІПО ДонНМУ, захистила магістерську роботу на тему: «Шлуночкові порушення ритму у хворих з хронічною серцевою недостатністю». З 2013 по 2014 рік працювала старшим лаборантом кафедри внутрішніх хвороб, загальної практики - сімейної медицини УНІПО ДонНМУ, лікарем-ординатором терапевтичного відділення ЦМКЛ №1 м.Донецька. З вересня 2014 прийнята на посаду асистента кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету ім. А.А. Богомольця.
Наукові праці: 5 друкованих робіт.
Є майстром спорту України зі спортивної аеробіки.
 Бондарєва Олена Олександрівна
Асистент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ ім. О.О. Богомольця.  В 2007 р. закінчила Луганський державний медичний університет. В 2009 р. закінчила інтернатуру за спеціалізацією «внутрішні хвороби». З 2009 р. по 2014 р. працювала на кафедрі внутрішньої медицини факультета післядипломної освіти Луганського державного медичного університета. З 2017 р. – асистент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ ім. О.О. Богомольця.  Друга лікарська категорія з терапії. Має 10 друкованих наукових праць. Займається лікувальною роботою в загальнотерапевтичній клініці Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь».
 Лиманська Аліса Юріївна
Доцент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ за зовнішнім сумісництвом, кандидат медичних наук.
Закінчила Київський медичний університет у 1992 р. З 1992 р -1994 р навчалась в клінічній ординатурі НДІ педіатрії, акушерства та гінекологіїї. У 1999 р захистила дисертацію на тему « Системні захворювання сполучної тканини у вагітних». З 1999 р по 2015 р – старший науковий співробітник , а з 2015 по теперішній час – провідний науковий співробітник відділення акушерських проблем екстрагенітальної патології ДУ «ІПАГ НАМН У». З 2017 р. – доцент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ за зовнішнім сумісництвом.  Лікар-терапевт вищої категорії.. Сфера наукових інтересів- аутоімунні захворювання, особливості лікування  вагітних з  вродженими та набутими вадами серця, з онкологічною, гастроентерологічною, кардіальною патологією, з захворюваннями нирок  та дихальної системи. З 2000 р по теперішній час – лікар-консультант санітарної авіації МОН України. Автор більше 50 наукових праць, здебільшого у виданнях, що входять до міжнародної номенклатурної бази. Має 4 патенти
Назад до змісту